1. PÁN JEŽÍŠ JAKO UČITEL

Každý už jsme se v životě setkali s nějakým učitelem. Ti nejmenší v mateřské škole, ti starší na základní škole, ti ještě starší na střední nebo na vysoké škole. Co učitel dělá? Proč je jeho práce důležitá? Co všechno musí znát a nastudovat? Když jsme začali chodit do první třídy, neuměli jsme skoro nic. Někdo možná znal některá tiskací písmenka, dovedl si zavázat tkaničky, vypočítat jednoduché příklady, nebo vyjmenovat číselnou řadu do deseti nebo do dvaceti. Ale skoro všechny děti také ví, že toto jim do života nepostačí. Ještě mnoho se musí naučit. Brzy také poznají, že jim všechno nejde snadno, jakoby samo. Někdo má potíže psaním, někdo s matematikou, někomu nejde tělocvik. Ale jak se to mají děti naučit? Samy by téměř nic nedokázaly. Proto je ve Škole tak důležitý učitel. Učitel dobře ví, že děti všechno důležité nepochopí hned 1. září. Pomalu, trpělivě a mnohokrát pořád dokola vysvětluje, ukazuje a vypráví o všem, co se děti mají do života naučit. Přestože mnohá paní učitelka dětem stále nezdůrazňuje, že je má ráda, děti to samy brzy poznají. Z jejího úsměvu, z pohlazení, trpělivosti, ale i spravedlnosti. Občas musí být paní učitelka přísná, protože jinak by děti nenutila k práci. Vyrostli by z nich lenoši, kteří nic pořádného neumí a ani se nechtějí naučit. Písmo svaté nám Pána Ježíše představuje také jako Učitele. Lidé v době Pána Ježíše už něco znali. Uměli se modlit, číst Bibli, plnit Mojžíšův Zákon. Pán Ježíš vysvětloval, jak ještě lépe žít podle Mojžíšova Zákona. On přišel tento Zákon uskutečnit. On byl tím Mesiášem, kterého starozákonní proroci předpověděli. Aby ho lidé správně pochopili, mluvil v podobenstvích. Vyprávěl lidem příběhy z jejich života, kterým dobře rozuměli. Lidé byli zvyklí oplácet stejnou měrou, jakou jim někdo ublížil. Řídili se heslem: „Oko za oko, zub za zub.“ Pán Ježíš zdůrazňoval, že je třeba naučit se ještě něco víc: milovat své nepřátele, ty, kteří mi ubližují, neodplácet zlým za zlé, odpouštět nejen pětkrát, desetkrát, ale být připraven odpustit vždycky. I když Pán Ježíš na každém kroku neopakoval, že má lidi rád, lidé to mohli sami poznat z jeho slov, z jeho jednání. Pán Ježíš učil celým svým životem, a tak máme žít i my.

Pán Ježíš je dobrý a moudrý Učitel. Nechal nám tu svou učebnici Božího slova -Písmo svaté. Ta nás učí, jak máme žít… Každého pokřtěného Pán Ježíš ustanovuje malým učitelem víry na tom místě, kde žije, pracuje, studuje. Nemusíme učit náboženství, stát se knězem a kázat. Ani Pán Ježíš stále nemluvil, nevysvětloval. Nefungoval jako řečník, který mluví dvacet hodin denně. V prvé řadě učil svým jednáním, tím, jak se choval k lidem kolem sebe, jak žil svůj vztah ke svému nebeskému Otci, jak se modlil. Příklad života je nejlepší nauková metoda. Život každého z nás je otevřená kniha, ve které si ostatní lidé mohou číst. Pozorovat, stejně jako lidé kolem Ježíše, jak se chováme ke svým bližním, jak s nimi mluvíme, jaká je naše modlitba. Jestli se nestydíme za to, že chodíme do kostela, jestli dokážeme o Pánu Bohu s druhými mluvit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..