Římskokatolická farnost
sv. Václava v Hulíně

Římskokatolická farnost Hulín je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svatého Václava v děkanátu Kroměříž.

Aktuálně

Záložky

Synoda 2021 - 2023

„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu.
medium thumbnail

Co dělat když

se chci nechat pokřtít, chci svatbu v kostele,
zajímám se o křesťanství.