Pořad bohoslužeb

DEN

ČAS

MÍSTO

Neděle

8:00

Záhlinice

9:30

Hulín

11:00

Pravčice

Pondělí

18:00

Hulín

Úterý

Středa

18:00*

Hulín – adorace 

Čtvrtek

ZČ 17:00

LČ 18:00

Záhlinice

ZČ 18:00

LČ 19:00

 Pravčice

Pátek

18:00

Hulín

Sobota

18:00

Hulín

* v měsíci červenci a srpnu se adorace nekonají

ZČ: zimní čas, LČ: letní čas