Ohlášky Hulín 22. 5. – 6. neděle velikonoční

Svátky a památky v týdnu:
Čtvrtek 26. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně
Neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. V neděli 22. 5. je sbírka na pronásledované křesťany.

2. V sobotu 28. 5. je hulínská pouť do Křtin, odjíždíme v 6:30 z Hulína z náměstí směr Kroměříž. Cena 150 Kč. Večerní sobotní mše svatá není.

3. Příští neděli 29. 5., budeme na faře po nedělní mši svaté zapisovat úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022.

4. V neděli 5. 6. na slavnost Seslání Ducha svatého bude v naší farnosti první svaté přijímání, přistoupí deset prvokomunikantů.

5. P. Jiří připravuje nové rozpisy pro úklid kostela a okolí pro následující půlrok, kdo chcete pomoci a zapojit se ohlaste se, také lektoři.

6. Svatební ohlášky: Jan Kocián z Domaželic a Milada Zapletalová z Hulína budou církevně oddáni v sobotu 11. 6. 2022 v kostele sv. Václava v Hulíně. Tímto oznámením se také svěřují do vašich modliteb! Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit farářovi.

7. Výměna modlitebního kříže.