Znak farnosti

Heraldický popis (blason)
Polcený štít. Vpravo červený se stříbrným neúplným kopřivovým lemem a se stříbrným jetelovým křížem. Vlevo černá svatováclavská orlice se zlatou zbrojí, s červeným vyplazeným jazykem a plameny.

 

Symbolika
Pravá polovina znaku patří kroměřížskému děkanátu (kopřivový lem byl převzat z erbu olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu, jetelový kříž je atributem sv. Mořice, patrona hlavního olomouckého městského kostela a kolegiátního kostela v Kroměříži; právě biskup Bruno oba tyto kostely založil). Svatováclavská orlice v levé polovině znaku odkazuje na patrocinium starobylého hulínského farního kostela.

 

Znak farnosti byl vytvořen asi v roce 1977 a jeho autorem je slovenský heraldik Zdenko G. Alexy (1922 – 2016). Současnou grafickou podobu tohoto Alexyho znaku vytvořil v roce 2023 heraldik Miroslav Pavlů.