Ohlášky Hulín 24. 4. – 2. Velikonoční neděle

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty
Čtvrtek 28. 4. – sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
Pátek 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
1. 5. – 3. neděle velikonoční

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. Májové budou po obřadech ve všední den, nebude bývat promluva; čtení je: o Panně Marii rozvazující uzly.

2. Vždy poslední středu v měsíci bude adorace s modlitbou Taize.

3. V sobotu 28. 5. je hulínská pouť do Křtin, přihlašujte se prosím do seznamu, abychom mohli objednat autobus; odjíždíme v 6:00 z Hulína.

4. V sobotu 7. května bude mše svatá u Panny Marie ve výklenku v 9:00 hod.; 11. května ve středu je adorační den farnosti Hulín a den modliteb za bohoslovce.

5. Mši svatou v 9:30 slouží P. Antonín Hráček.

6. Předávání modlitebního kříže.