Ohlášky Hulín 26. 6. – 13. neděle v mezidobí

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Úterý 28. 6. – sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Čtvrtek 30. 6. – svátek Výročí posvěcení katedrály
Neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

2. Na stolečku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022 – 2023, budeme učit na faře vždy v pondělí.

3. V pátek 1. 7. adorace od 17:00 a možnost přijetí svátosti smíření.

4. Během prázdnin ve středu nebude adorace.

5. Duchovní obnovy a přednášky:
Svatý Antonínek 1. – 3. července Vojtěch Kodet, Ježíšova blahoslavenství.
Více informací na nástěnce.