Ohlášky Hulín 8. 5. – 4. neděle velikonoční

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pátek 13. 5. – Panny Marie Fatimské
Sobota 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 15. 5. – 5. neděle velikonoční

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. V neděli 8. 5. je sbírka na křesťanská média a za 14 dnů 22. května je sbírka na pronásledované křesťany.

2. V sobotu 28. 5. je hulínská pouť do Křtin, přihlašujte se prosím do seznamu, abychom mohli objednat autobus; odjíždíme v 6:30 z Hulína.
Program pouti:
8:00 mše svatá
10:00 Radostná cesta Panny Marie a oběd
13:00 rozloučení v kapli a odchod pěších poutníků
14:00 Cesta světla
15:30 odjezd autobusu do Bukovinky
17:30 májová a odjezd domů

3. 11. května ve středu je adorační den farnosti Hulín a den modliteb za bohoslovce. Rozpis pro adoraci v kostele je na stolečku. Začínáme ve 12:00 hod. modlitbou Raduj se nebes Královno.

4. V neděli 22. května za čtrnáct dnů, budeme v kostele při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných.

5. Předávání modlitebního kříže.