Ohlášky Záhlinice 22. 5. – 6. neděle velikonoční

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Čtvrtek 26. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně
Neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. V neděli 22. 5. je sbírka na pronásledované křesťany.

2. SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Richard Karmazín z Pozořic a Hana Vaclová ze Záhlinic budou církevně oddáni v sobotu 4. 6. 2022 v kostele v Pozořicích. Tímto oznámením se také svěřují do našich modliteb! Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit na faře.

3. 18. června v sobotu budou v Záhlinicích oslavy 200 let od narození Františka Skopalíka. Oslavy začínají mší svatou v 14:00 hod.

4. V neděli 5. června bude farní den. Začínáme bohoslužbou slova v 16:30 v kostele a potom přejdeme do muzea, kde bude sousedské posezení, pohoštění s kávičkou.