Orelská pouť na Hostýn

Výrazné zastoupení měla letos hulínská  farnost na Orelské pouti, která se konala o předposledním prázdninovém víkendu  na svatém Hostýně. Orelská pouť bývá pravidelně největší akcí svatohostýnské poutní sezóny a Hulíňáci měli tentokrát hned několik důvodů se zúčastnit: Místní orelská jednota jako každý rok nabídla možnost jít na pouť pěšky až z Hulína, s bezpečným zázemím doprovodného auta. Dále na obou poutních mších (v sobotu večer i v neděli dopoledne) zajišťovala hudební doprovod hulínská schola. A za třetí, otec biskup Nuzík během pouti požehnal našim Orlům jejich nový překrásný prapor.