svatí Jáchym a Anna

O životě rodičů Panny Marie, a tedy prarodičů Pána Ježíše se dovídáme z apokryfní literatury, obzvlášť z Jakubova protoevangelia, které bylo sepsáno v polovině 2. století.

Uvádí se v něm, že Jáchym byl bohatý a vzdělaný muž pocházející z Galileje a Anna byla dcerou betlémského kněze Mathana. Měla dvě sestry – Marii a Sobe. Z jejího rodu pocházela také Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu příbuznou.

Jáchym a Anna se hluboce milovali, ale oba strádali tím, po dobu 20 let se jim nenarodil žádný potomek. Také jejich společenská situace nebyla jednoduchá, Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla v té době považována za Boží trest. Jednoho dne prý byla Jáchymova pravidelná oběť v chrámu veleknězem odmítnuta. Ani přes pohrdání neztratili oba starší manželé svou nezlomnou důvěru v Boží plán. Jáchym utekl do pouště, kde prosil Boha o smilování. Také Anna se v odloučení nepřestávala modlit. Byla to právě ona, komu se zjevil anděl a sdělil jí zprávu, že brzy počne a porodí dítě a že se její muž vrací domů. Ani jeden o těchto slovech nepochybovali. Svou dceru Marii „od Boha milovanou“ zasvětili coby malé dítě v Jeruzalémském chrámu, kde jí umožnili další výchovu.

Jáchym a Anna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí.

Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 1584.

 

ATRIBUTY:

  • beránek, dítě,
  • holubice, koš

PATRON:

  • manželských párů,
  • obchodníků s plátnem
  • truhlářů

ATRIBUTY:

  • Panna Maria a dítě Ježíš

PATRONKA:

  • Florencie, Innsbrucku
  • a Neapole