Pouť do Olomouce

V sobotu 10. září vyrazili věřící z Hulína, Záhlinic i Pravčic společně do Olomouce. Tam se totiž v katedrále svatého Václava konala pouť děkanátů Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská povolání.

Program pouti zahajovaly právě naše farnosti, dostali jsme za úkol vést modlitbu růžence pro všechny poutníky. Následovala adorace a vrcholem pouti byla slavnostní mše svatá, kterou celebroval biskup Josef Nuzík.