Příspěvky

Pouť do Olomouce

V sobotu 10. září vyrazili věřící z Hulína, Záhlinic i Pravčic společně do Olomouce. Tam se totiž v katedrále svatého Václava konala pouť děkanátů Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Program pouti zahajovaly právě naše farnosti, dostali jsme za úkol vést modlitbu růžence pro všechny poutníky….

Pampelišky na farním dvoře

S novým školním rokem opět začala pravidelná hravá setkání „Pampelišek“ – maminek a dětí na farním dvoře. Scházíme se každou středu odpoledne. Děti se můžou těšit nejen na pískoviště, trampolínu a klouzačku, ale také na společné zpívání, katechezičky, hry s kamarády, a občas taky vycházky a výlety. A proč „Pampelišky?“…

Orelská pouť na Hostýn

Výrazné zastoupení měla letos hulínská  farnost na Orelské pouti, která se konala o předposledním prázdninovém víkendu  na svatém Hostýně. Orelská pouť bývá pravidelně největší akcí svatohostýnské poutní sezóny a Hulíňáci měli tentokrát hned několik důvodů se zúčastnit: Místní orelská jednota jako každý rok nabídla možnost jít na pouť pěšky až…

Letošní 310. výročí hulínských poutí do Křtin

I v letošním roce se po­slední květnovou sobotu uskutečnila pouť hulínské farnosti do Křtin. Účast pout­níků z Hulína byla tentokrát hojná, a je dobře, že ani covi­dová pandemie – kvůli které musely být předchozí dva ročníky výrazně omezeny – tuto tradici neukončila.Hovoříme-li o tradici, máme na mysli především uplynu­lá desetiletí,…

Noc kostelů v Hulíně

Hulínský kostel sv. Václava, nejvýznamnější historická památka zdejšího města, se letos připojí k akci Noc kostelů, která probíhá současně v několika evropských zemích. Zdejší kostel bude otevřen pro širokou veřejnost z Hulína i okolí v pátek 10. června 2022. V 18 hodin bude sloužena mše svatá, při níž bude zpívat…