Noc kostelů v Hulíně

Hulínský kostel sv. Václava, nejvýznamnější historická památka zdejšího města, se letos připojí k akci Noc kostelů, která probíhá současně v několika evropských zemích. Zdejší kostel bude otevřen pro širokou veřejnost z Hulína i okolí v pátek 10. června 2022. V 18 hodin bude sloužena mše svatá, při níž bude zpívat chrámový sbor, a od 19:00 jsou na programu pro zájemce komentované prohlídky interiéru, věže a půdy. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si také vzácný románský portál z 13. století, nacházející se v boční kapli, která není běžně přístupná. „Smyslem letošní akce je především pozvat místní občany k nahlédnutí pod nově opravenou střechu hulínského kostela. Její velká rekonstrukce byla úspěšně dokončena již v roce 2019, ale kvůli pandemii covidu bylo v předchozích letech pořádání Noci kostelů omezené. Proto jsme rádi, že tuto možnost můžeme Hulíňanům v letošním roce nabídnout. Je to i určitá forma poděkování všem těm, kteří na toto dílo finančně přispěli, a rádi by se přišli podívat, co se i s pomocí jejich daru podařilo zrealizovat,“ upřesnil hlavní koordinátor zdejší Noci kostelů Leoš Holubníček. Podrobnosti o celém programu najdou zájemci na oficiálním webu www.nockostelu.cz (po zadání slova „Hulín“ do vyhledávače), bližší informace budou zveřejněny také na webu města, městským rozhlasem a na facebookové stránce hulínské farnosti.

převzato z Hulíňanu

NĚMĚC, Vít. Noc kostelů bude i v Hulíně. Hulíňan: Zpravodaj radnice. Kroměříž: Prcek & spol, 2022, 2022(6), 25.