Ohlášky Hulín 12. 6. – Nejsvětější Trojice

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 13. 6. – sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Středa 15. 6. – sv. Víta, mučedníka
Čtvrtek 16. 6. – slavnost Těla a Krve Páně
Neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. Příští neděli 19. 6. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně po mši svaté, která začíná v 10:00, vyjde božítělový průvod k oltáři na náměstí k Jonáškům. Odtud se půjde ke kostelu, kde bude druhý oltář ve výklenku. Pak následuje závěr a svátostné požehnání v kostele.

2. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

3. P. Jiří připravuje také nové rozpisy pro úklid kostela a okolí pro následující půlrok, kdo chcete pomoci a zapojit se ohlaste se, také lektoři.

4. P. Jiří děkuje všem, kteří se zasloužili o uspořádání noci kostelů v naší farnosti.

5. Na stolečku vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022 – 2023, budeme učit na faře vždy v pondělí. Pondělní náboženství pro třídy 6-9tř. bude ve čtvrtek.

6. Duchovní obnovy a přednášky:
Svatý Antonínek 1. – 3. července Vojtěch Kodet, Ježíšova blahoslavenství.
Olomouc 24. – 26. června James Manjackal, obnova pro manžele.
Více informací vzadu v kostele na nástěnce.