Ohlášky Záhlinice 12. 6. – Nejsvětější Trojice

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 13. 6. – sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Středa 15. 6. – sv. Víta, mučedníka
Čtvrtek 16. 6. – slavnost Těla a Krve Páně
Neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. V neděli 19. 6. budeme slavit při mši svaté Slavnost Těla a krve Páně, po mši svaté půjdeme ke dvěma oltářům původem a zakončíme v kostele požehnáním.

2. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

3. Zapisujeme úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022, vždy po bohoslužbě i ve všední den.

4. V sobotu 18. června v 14:00 je mše svatá, následuje průvod na hřbitov a humny zpět k muzeu, potom veselice u hospody.