Ohlášky Pravčice 5. 6. – Seslání Ducha svatého

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 6. 6. – Panny Marie Matky církve
Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 11. 6. – sv. Barnabáše, apoštola
Neděle 12. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice

Bohoslužba slova:
v úterý 19:00 – 20:00 tichá adorace
v pátek 19:00 bohoslužba slova a adorace

1. Zapisujeme úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022, vždy po bohoslužbě i ve všední den.

2. Je zde výzva pro pouť 5. července na Velehradě, krojovaní se mají přihlásit dopředu na arcibiskupství, půjde se průvodem ke mši svaté.

3. V souvislosti s Rokem rodiny zveme rodiny na prázdninové cesty a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Je možno navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit heslo, a pomocí aplikace se dostanou na stránku s překvapením.

4. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého, jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.