Ohlášky Hulín 5. 6. – Seslání Ducha svatého

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 6. 6. – Panny Marie Matky církve
Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 11. 6. – sv. Barnabáše, apoštola
Neděle 12. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v týdnu:

1. V neděli 5. 6. po mši svaté zapisujeme úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022 v naší farnosti. Ve všední dny již v sakristii.

2. V pátek 10. června od 19:00 do 22:00 bude v našem kostele probíhat „Noc kostelů“, komentované prohlídky půdy a interiéru kostela.

3. Připravuji také nové rozpisy pro úklid kostela a okolí pro následující půlrok, kdo chcete pomoci a zapojit se ohlaste se, také lektoři.

4. V souvislosti s Rokem rodiny zveme rodiny na prázdninové cesty a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Je možno navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit heslo, a pomocí aplikace se dostanou na stránku s překvapením.

5. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

6. V neděli 5. 6. končí výměny modlitebního kříže v naší farnosti.

7. Před kostelem si vezměte koláčky od rodičů našich prvokomunikantů a oplatky z farnosti.

8. Na stolečku jsou k rozebrání časopisy NEZBEDA, IN a Tarzicius.