Ohlášky Záhlinice 29. 5. – 7. neděle velikonoční

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 30. 5. – sv. Zdislavy
Úterý 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie
Středa 1. 6. – sv. Justina, mučedníka
Neděle 5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. Minulou neděli 22. 5. byla sbírka na pronásledované křesťany, darovali jste 5 100 Kč.

2. Příští neděli 5. 6. bude farní den. Začínáme bohoslužbou slova v 16:30 v kostele a potom přejdeme do muzea, kde bude sousedské posezení, pohoštění s kávičkou …

3. Je zde výzva pro pouť 5. července na Velehradě, krojovaní se mají přihlásit dopředu na arcibiskupství, půjde se průvodem ke mši svaté.

4. V souvislosti s Rokem rodiny zveme rodiny na prázdninové cesty a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Je možno navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit heslo, a pomocí aplikace se dostanou na stránku s překvapením.

5. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.