Ohlášky Záhlinice 5. 6. – Seslání Ducha svatého

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 6. 6. – Panny Marie Matky církve
Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 11. 6. – sv. Barnabáše, apoštola
Neděle 12. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

1. V neděli 5. 6. je farní den. Začínáme bohoslužbou slova v 16:30 v kostele a potom přejdeme do muzea, kde bude sousedské posezení, pohoštění s kávičkou a zmrzlinou.

2. Je zde výzva pro pouť 5. července na Velehradě, krojovaní se mají přihlásit dopředu na arcibiskupství, půjde se průvodem ke mši svaté.

3. V souvislosti s Rokem rodiny zveme rodiny na prázdninové cesty a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Je možno navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit heslo, a pomocí aplikace se dostanou na stránku s překvapením.

4. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

5. Zapisujeme úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022, vždy po bohoslužbě i ve všední den.