svatí Jáchym a Anna

O životě rodičů Panny Marie, a tedy prarodičů Pána Ježíše se dovídáme z apokryfní literatury, obzvlášť z Jakubova protoevangelia, které bylo sepsáno v polovině 2. století. Uvádí se v něm, že Jáchym byl bohatý a vzdělaný muž pocházející z Galileje a Anna byla dcerou betlémského kněze Mathana. Měla dvě sestry – Marii a Sobe. Z jejího rodu pocházela také Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu …

svatí Jáchym a Anna Pokračovat ve čtení »