Ohlášky Pravčice 12. 6. – Nejsvětější Trojice

\"\"

Svátky a památky v týdnu:
Pondělí 13. 6. – sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Středa 15. 6. – sv. Víta, mučedníka
Čtvrtek 16. 6. – slavnost Těla a Krve Páně
Neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí

Mše svaté v týdnu:
Klikněte ZDE: Bohoslužby

Bohoslužba slova:
v úterý 19:00 – 20:00 tichá adorace
v pátek 19:00 bohoslužba slova a adorace

1. Zapisujeme úmysly na mše svaté pro následující půlrok 2022, vždy po bohoslužbě i ve všední den.

2. Příští neděli 19. 6. budeme slavit Tělo a krev Páně, po mši svaté vyjdeme před kostel, požehnáme obci a všem občanům.

3. Poděkování otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu a vyslovit modlitbu a prosby pro službu primase českého, jste zváni do katedrály v Olomouci ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod.

4. Duchovní obnovy a přednášky:
Svatý Antonínek 1. – 3. července Vojtěch Kodet, Ježíšova blahoslavenství.
Olomouc 24. – 26. června James Manjackal, obnova pro manžele.
Více informací na nástěnce.